Hiệu Trưởng

Tạ Thị Thanh BÌnh
Tạ Thị Thanh BÌnh

Ngày sinh: 26/4/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ: Đại Học

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại riêng: 0978199646

Email liên lạc: tathanhbinh264@yahoo.com.vn

Phó hiệu trưởng

Lê Văn Đức
Lê Văn Đức

Ngày sinh: 18/9/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ: Đại Học

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại riêng: 0903225152

Trường THCS Thanh Xuân

Địa chỉ: Kim Anh - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: 0243.5811943