Trường THCS Thanh Xuân

Địa chỉ: Kim Anh - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: 0243.5811943